Gemeenten en NCAB: lokale initiatieven hebben sleutelrol in aanpak van antisemitisme

Voor het effectief bestrijden van antisemitisme is een stevige lokale aanpak essentieel. Beveiliging van Joodse objecten, ondersteuning van scholen met een steunpunt Holocausteducatie, het tegengaan van antisemitische spreekkoren in de sport en het koesteren van Joods leven: het zijn allemaal thema’s waarbij gemeenten het verschil kunnen en moeten maken. Daarvoor pleit de Nederlandse delegatie vandaag bij de Mayors Summit Against Antisemitism in Dortmund.

Het is de derde keer dat deze top plaatsvindt, deze keer georganiseerd door de stad Dortmund. Burgemeesters, experts en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld uit meer dan vijftig landen wisselen drie dagen ervaringen uit op het terrein van antisemitismebestrijding. De Nederlandse delegatie wordt geleid door Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner en bestaat uit burgemeester Pieter Verhoeve (Gouda), burgemeester Joris Bengevoord (Winterswijk) en wethouder Sikkes-van den Berg (Diemen).

Juist burgemeesters kunnen antisemitisme met gezag benoemen en begrenzen

Eddo Verdoner: “Burgemeesters hebben een sleutelrol bij het tegengaan van antisemitisme. Juist burgemeesters zijn uniek gepositioneerd om ervoor te zorgen dat de lokale Joodse gemeenschap zich gehoord weet en dat verschillende gemeenschappen met elkaar in verbinding staan. Juist burgemeesters kunnen antisemitisme met gezag benoemen en begrenzen. Gouda, Winterswijk en Diemen lopen wat dat betreft voorop en zijn een voorbeeld voor andere gemeenten.”

In de plenaire sessie deelde de Nederlandse delegatie ervaringen met vertegenwoordigers uit andere landen.

De burgemeesters en wethouder vertelden over hun initiatieven en inzet op het gebied van onderwijs, handhaving en de sleutelrol van het College van B&W om iedereen in de stad aan te spreken.