Contact

Voor vragen over de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) kunt u mailen naar info@ncabned.nl of bellen met 070 – 3701714.

Volg de NCAB op Twitter of via @NCAB_NL

Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)

Dhr. Eddo Verdoner