Reactie NCAB op nieuwe antisemitismecijfers: “We moeten alles op alles zetten om antisemitisme terug te dringen”

Cijfers van het CIDI laten zien dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland sinds 7 oktober met 818% is toegenomen. Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB): “Het zijn schrikbarende cijfers, helaas in lijn met wat we elders in Europa zien. Het doel van de aanvallen van 7 oktober is om een wig te drijven in de samenleving. We moeten ons niet uit elkaar laten spelen en alles op alles zetten om antisemitisme terug te dringen.”

Ook in het verleden was er een toename van antisemitische incidenten in Nederland wanneer het Israëlisch-Palestijns conflict oplaait maar deze keer gebeurt dat volgens Verdoner “sneller en heftiger dan ooit.” Sociale media spelen hierbij een belangrijke rol. Verdoner: “Beelden komen nog sneller, nog directer en ongefilterd bij de hele samenleving terecht. Ook op de mobieltjes van 9 en 10-jarige kinderen. Dit werkt door in de offline wereld, ook op het schoolplein en in de klas.” Het gevoel van onveiligheid in de Joodse gemeenschap is op dit moment dan ook groot. Verdoner: “Ik hoor indringende verhalen van volwassen en kinderen die belaagd en beschimpt worden vanwege hun Joodse identiteit. Dat is onacceptabel.”

Bescherming van de democratische rechtstaat

De grote toename van antisemitisme is volgens de NCAB niet alleen een zorg voor de Joodse gemeenschap, maar voor de hele samenleving. Verdoner: “Antisemitisme gedijt bij en vormt zich naar thema’s die onrust in de samenleving brengen en is een voorteken van andere problemen. Het bestrijden van antisemitisme is niet de verantwoordelijkheid van Joden: het is onderdeel van de bescherming van de democratische rechtstaat en de samenleving als geheel.”

Uitspreken tegen antisemitisme

“De terreuraanvallen van 7 oktober waren in eerste instantie gericht op de bevolking daar maar zijn ook een aanslag op de sociale cohesie hier. Het doel van antisemieten is om angst te zaaien en mensen uit elkaar te spelen. Als we daaraan toegeven, dan slaagt men in dat doel.” Verdoner roept iedereen op om zich uit te spreken tegen antisemitisme: “We moeten antisemitisme niet gewoon gaan vinden, niet vergoelijken maar keer op keer stevig afkeuren en daarmee een heldere norm stellen. Op school of universiteit, op sociale media, in de sportkantine, waar dan ook.”

Antisemitisme is fout, ongeacht de context

Verdoner: “Afgelopen weken hoor je vaak dat antisemitische uitingen in een bepaalde context gezien moeten worden. Maar antisemitisme kent geen context. Antisemitisme kent geen twee kanten. Het kent maar één kant. En als je antisemitisme in een context gaat zetten, dan ga je het gelijk ook relativeren. Dat mag niet gebeuren. Antisemitisme is fout. Hoe je het ook uit en in welke context het ook gebeurd.”