Speciale gezanten en coördinatoren antisemitismebestrijding publiceren gezamenlijke verklaring

De aanval van Hamas op Israël op 7 oktober en de gevolgen daarvan hebben grote impact op de Joodse gemeenschap wereldwijd. Veel landen melden een toename in antisemitische incidenten, online en op straat. Speciale gezanten en coördinatoren antisemitismebestrijding van over de hele wereld publiceren een gezamenlijke verklaring: ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-archives/48763.

In de verklaring roepen ze overheden op om maatregelen te nemen om de Joodse gemeenschap in deze crisis te beschermen. Politie en OM dienen waakzaam te zijn om antisemitisme vroegtijdig op te sporen. Het is belangrijk dat zij daarbij in het achterhoofd houden dat Joden niet verantwoordelijk zijn voor het beleid van Israël, of dat van elk ander land ter wereld, aldus de ondertekenaars.

Antisemitisch gedrag op universiteiten moet worden gesignaleerd en bestreden. Joodse studenten, net als andere studenten, dienen veilig naar school te kunnen.

Ook dringen de ondertekenaars erop aan dat organisaties met een maatschappelijke functie, waaronder voetbalverenigingen, religieuze instellingen, de cultuursector en studentenverenigingen hun invloed aanwenden om antisemitisme te bestrijden en gemeenschapszin te vergroten.

Socialmedia-platformen moeten meer doen om antisemitisme te weren en actief bij te dragen aan het bestrijden van online haat. Ook om te voorkomen dat deze haat overslaat naar de echte wereld.

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding: “Ook vanuit Nederland hebben we deze verklaring ondertekend. We zien in Europa een toename van zorgwekkende incidenten en het is nu aan ons, als samenleving, om dit een halt toe te roepen. Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal om Joodse families, kinderen, studenten te beschermen. En ons uit te spreken als zij slachtoffer dreigen te worden van antisemitisme.”