Aantal meldingen van antisemitisme afgelopen jaar verdubbeld

Het aantal meldingen van antisemitisme bij discrimininatie.nl is in 2023 verdubbeld. In 2023 ontvingen de regionale meldpunten van discriminatie.nl 154 meldingen, in 2022 waren dit er 69. Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner: “We moeten er alles aan doen om het tij te keren.”

Discriminatie.nl komt in april met een uitgebreide rapportage en duiding over alle meldingen. Rond die tijd komen ook de antisemitismecijfers beschikbaar van politie en OM over 2023. In november meldde het CIDI al een forse toename van antisemitisme direct na de aanval van Hamas van 7 oktober.

“Toename onacceptabel”

Afgelopen weekend werd de synagoge in Middelburg nog beklad met hakenkruizen. Eddo Verdoner: “Van dit soort acties gaat een zeer intimiderende werking uit. De Joodse gemeenschap in Nederland voelt zich door de toename van antisemitisme onveilig en een deel van hen durft niet uit te komen voor de Joodse identiteit. Dat is onacceptabel. Het doel van de aanvallen van 7 oktober is om een wig te drijven in de samenleving. We moeten ons niet uit elkaar laten spelen en alles op alles zetten om antisemitisme terug te dringen.”

Aanpak van antisemitisme

De NCAB werkt op basis van het Werkplan antisemitismebestrijding 2022-2025. Hierin spelen onder andere het bestrijden van online antisemitisme en het koesteren Joods leven een grote rol. Een aantal maatregelen uit het werkplan zijn inmiddels in gang gezet, voor andere is nog politieke besluitvorming nodig. Verdoner pleit ervoor om alle maatregelen uit het werkplan snel mogelijk te maken.