Kennisdeling centraal tijdens eerste Conferentie Holocausteducatie in Den Haag

Op woensdag 17 april vond de Conferentie Holocausteducatie 2024 plaats in Den Haag. Tijdens deze conferentie, georganiseerd door de NCAB, deelden experts uit binnen- en buitenland inzichten over Holocausteducatie. Docenten, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers deelden hun perspectief op lesgeven over de Holocaust.

Eddo Verdoner, Nationaal Coordinator Antisemitismebestrijding: “Deze dag draaide om het ophalen van kennis en ervaring, zowel vanuit de wetenschap als uit de praktijk. Belangrijk, zeker in het licht van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie, dat we op dit moment samen ontwikkelen met ministeries en organisaties uit het veld. Het doel is om het onderwijs over de Holocaust in Nederland verder te versterken. De gevoerde discussies helpen om dit plan goed aan te laten sluiten bij de praktijk."

Marc van Berkel, bijzonder hoogleraar Holocausteducatie aan de Radboud Universiteit ging in op de relevantie van Holocaustonderwijs voor de huidige samenleving.

Panelleden Jaser Husseini, Lotte Bergen, Christel Tijenk en Katharina Bokx bespraken de uitgangspunten van lesgeven over de Holocaust in de praktijk.

Rebecca Hale (University College London) presenteerde op welke wijze er in het Verenigd Koninkrijk onderzoek wordt gedaan naar de effecten van Holocausteducatie.

Heather Mann (UNESCO) sprak over haar onderzoek naar de kansen en risico’s van Holocausteducatie in de schoolklas en ging ook in op de ontkenning en verdraaiing van de Holocaust als historische gebeurtenis.

Sonja van der Meer (NCAB) ging in op de ontwikkeling van het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie.

De inzichten die zijn opgedaan tijdens de conferentie worden verwerkt in het Nationaal Plan Versterking Holocausteducatie. Dit plan wordt rond de zomer gepresenteerd. Het is bedoeling om de conferentie vanaf nu ieder jaar te organiseren.

Foto van de conferentie Holocausteducatie 2024
Beeld: ©NCAB
Conferentie Holocausteducatie 2024 in Den Haag