Reactie NCAB op nieuwe antisemitismecijfers: “De situatie verslechtert zienderogen”

Het aantal meldingen van antisemitisme bij het CIDI is in 2023 met 245% toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor. Eerder meldde discriminatie.nl al een verdubbeling van het aantal meldingen van antisemitisme in 2023. Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) Eddo Verdoner: “Alle cijfers wijzen in dezelfde richting: de situatie verslechtert zienderogen.”

Verdoner: “Achter deze cijfers gaan schrijnende verhalen schuil van kinderen en volwassenen die belaagd en beschimpt worden vanwege hun Joodse identiteit. Dat is onacceptabel. Het is beschamend dat het zo ver heeft kunnen komen in ons land.” De grootste toename van het aantal meldingen is van na 7 oktober. Verdoner: “Het is ijdele hoop te denken dat de geest vanzelf weer in de fles gaat. Er is actie nodig.”

Maatregelen

Verdoner: “Simpel gezegd: de pakkans moet omhoog. Mensen, die zich schuldig maken aan antisemitisme, denken wel twee keer na als de kans groot is dat ze bestraft worden.” Daarnaast is onderwijs van groot belang. “De Holocaust verdient meer aandacht in de klas en we moeten zorgen dat die lessen beter beklijven, bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat iedere scholier tenminste één keer een herinneringscentrum kan bezoeken.”

Daarnaast pleit Verdoner voor meer aandacht voor Joods leven. “Joden zijn een kleine minderheid in Nederland. De kans dat je een Joods iemand tegenkomt is gering. Echter, onbekend maakt onbemind. Het vergroten van de kennis over Joden, bij jong en oud, is een tegengif voor antisemitisme.”

De NCAB werkt op basis van het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025. Hierin spelen onder andere het bestrijden van online antisemitisme en het koesteren Joods leven een grote rol. Een aantal maatregelen uit het werkplan is reeds in gang gezet. Verdoner pleit ervoor om alle maatregelen uit het werkplan zo snel mogelijk te realiseren.