Steunpunt lesgeven over de Holocaust start in Amsterdam

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB)  heeft in samenwerking met gemeente Amsterdam een steunpunt opgezet voor scholen, waar zij terecht kunnen met vragen over Holocausteducatie.

Daarnaast is www.leeroverdeholocaust.nl aangevuld en vernieuwd. De website verzamelt lesmethoden, praktische tips om de Holocaust te behandelen in de klas en geeft handvatten voor docenten die hun leerlingen op excursie willen meenemen.

Uit onderzoek van de Anne Frank Stichting bleek dat in 2022 14% van de docenten in het voortgezet onderwijs werd geconfronteerd met ontkenning of bagatellisering van de Holocaust. 42% van hen was getuige van antisemitische incidenten in de klas. Daarom slaan de NCAB en de gemeente Amsterdam de handen ineen om docenten bij te staan.

Amsterdam is de eerste gemeente met een steunpunt voor docenten. Het steunpunt kan bijvoorbeeld verwijzen naar verschillende lesmethodes en pedagogische ondersteuning aanbieden om het bespreken van de Holocaust eenvoudiger te maken.

Blijven leren van de Holocaust

Marjolein Moorman, wethouder Gemeente Amsterdam (onderwijs): “De gruwelijke feiten van de Holocaust en de talloze mensen die zijn vermoord mogen we nooit vergeten. Juist nu is les over de Holocaust en antisemitisme zo belangrijk, want ook 80 jaar na de oorlog blijft het belangrijk dat leerlingen leren tot welke gruwelijkheden haat en ontmenselijking kunnen leiden. We moeten blijven leren van de geschiedenis om te voorkomen dat dit ooit weer kan plaatsvinden. Ik hoop dat het steunpunt onze leerkrachten helpt deze pijnlijke geschiedenis beter bespreekbaar te maken.”

Overzicht van lesmateriaal en andere educatieve mogelijkheden

Het steunpunt is ook opgenomen op de website www.leeroverdeholocaust.nl, die door de NCAB is gelanceerd. Deze site richt zich op docenten in heel Nederland en biedt een overzicht van lesmateriaal en het aanbod aan gastlessen, bezoekmogelijkheden en trainingen. De website bevat onder meer een interactieve kaart waar betekenisvolle locaties in de stad te vinden zijn. De komende tijd worden meer gemeenten benaderd om de interactieve kaart uit te breiden met meer steden, locaties en monumenten van historische betekenis.

Hulp voor docenten

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding: “Holocausteducatie is een cruciaal onderdeel in de strijd tegen antisemitisme, discriminatie en uitsluiting. Deze donkere periode van onze geschiedenis mag aan geen enkele leerling voorbijgaan. Ik ben blij dat we samen met de gemeente Amsterdam een stap naar voren zetten om docenten te helpen dit onderwerp in elke klas te behandelen.”