Lesgeven over de Holocaust

Lesgeven over de Holocaust

Het overbrengen van de geschiedenis en de betekenis van de Holocaust aan leerlingen is een belangrijke taak voor scholen. Het is belangrijk dat leerkrachten toegang hebben tot zorgvuldig samengesteld lesmateriaal en waardevolle tips om dit onderwerp op een respectvolle en educatieve manier te behandelen.

Steunpunt Holocausteducatie

Om in deze behoefte te voorzien, ontwikkelen de NCAB en de gemeente Amsterdam het steunpunt Holocausteducatie. Onderdeel van dit steunpunt is een digitale en interactieve plaats waar leerkrachten onderwijsmateriaal en ondersteuning kunnen vinden. 

Tot het moment dat de digitale omgeving gereed is, vind u hier alvast een verzameling hulpmiddelen, richtlijnen en lesmaterialen die helpt bij het effectief overbrengen van deze geschiedenis aan leerlingen.