Antisemitisme melden

Wij raden aan altijd melding te doen van antisemitisme. Zo kunt u desgewenst hulp krijgen en uw melding helpt om zicht te houden op de ontwikkeling van antisemitisme.

Melden kan bij een van de volgende organisaties:

  • Discriminatie.nl is de website van antidiscriminatiebureaus. Medewerkers van deze bureaus kunnen u verder helpen en adviseren. Bellen kan ook: 0900 - 2 354 354 (10 cent per minuut).
  • Het CIDI heeft een meldpunt antisemitisme.

Discriminatie op internet en sociale media

Bent u het slachtoffer van online antisemitisme? Dan kunt u dit melden bij Meld.Online Discriminatie.

Het meldpunt kan vragen om antisemitische teksten of beelden te verwijderen.

Discriminatie door de overheid of op de werkvloer

Voelt u zich gediscrimineerd door de overheid? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Wanneer u geconfronteerd wordt met antisemitisme op de werkvloer kunt u hulp vragen via de vertrouwenspersoon van uw organisatie.

Aangifte doen van antisemitisme

Wanneer u een strafbaar feit vermoedt, adviseren wij altijd om aangifte te doen bij de politie.

Als we u kunnen ondersteunen bij het melden van antisemitisme of het doen van aangifte, horen we dat graag.