Werkplan NCAB 2022-2025

De NCAB werkt op basis van een meerjarenplan, het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025. In dit werkplan zet de NCAB de taakopvatting van de organisatie uiteen en benoemt concrete acties in de strijd tegen antisemitisme. Het eerste werkplan werd 6 oktober 2022 door de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het werkplan heeft drie pijlers.

1) Monitoren en opvolgen

Door antisemitisme structureel te monitoren en te onderzoeken ontstaat er een beter beeld over waar antisemitisme zich voordoet, bijvoorbeeld op de werkvloer, scholen of in de sport, en hoe het bestreden kan worden. Het structureel monitoren van antisemitisme kan ook bijdragen aan het verhelderen van de verschillende soorten antisemitisme.

2) Onderwijs en preventie

Onderwijs voor jong en oud is een belangrijke vorm van preventie. Kennis van de ontwikkeling en de gevolgen van antisemitisme door de eeuwen heen is essentieel. Die kennis maakt de samenleving weerbaar.

3) Herdenken en vieren

De NCAB zet zich er voor in dat de herdenking van de Holocaust een centrale plek behoudt in het nationaal narratief. Ook draagt de NCAB actief het belang van Holocaustonderzoek uit. Daarnaast spant de organisatie zich in om de samenleving kennis te laten maken met Joodse leven. Door de onbekendheid met Joods leven te verminderen, kunnen weantisemitisme de kop indrukken.

Het hele werkplan en de begeleidende brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer vindt u hier.