Joods leven in Nederland

Joods leven in Nederland

Een groot deel van de Joodse cultuur in Nederland is door de Holocaust onherroepelijk verloren gegaan. De overlevenden en hun nazaten hebben deze traditie zo goed en zo kwaad als het ging weer opgebouwd.

Onbekend maakt onbemind

Ondanks dat het Joodse leven een actief onderdeel is van de huidige Nederlandse samenleving, zijn de Joodse cultuur en tradities echter onbekend voor velen, onder meer vanwege de geringe omvang van de Joodse gemeenschap in Nederland na de oorlog. Zoals het spreekwoord zegt: Onbekend maakt onbemind.

Aandacht voor Joodse cultuur

Door de samenleving kennis te laten maken met het Joodse leven wordt antisemitisme de kop ingedrukt. In dit kader is het van belang aandacht te besteden aan Joods leven en Joodse cultuur in het onderwijs, maar ook op andere plekken in de samenleving.

In het Werkplan staat meer over de acties van de NCAB om de bekendheid met Joods leven in Nederland te vergroten.