Grote belangstelling voor online bijeenkomst over oplaaiend antisemitisme

Hoe wapenen we ons tegen antisemitisme? Ruim 200 belangstellenden kwamen maandagavond 27 oktober af op online bijeenkomst van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) en Joods Politie Netwerk (JPN) met dit thema. Tijdens de bijeenkomst bespraken Eddo Verdoner (NCAB) en Marcel de Weerd (JPN) de actualiteit en wat eenieder kan doen om het oplaaiende antisemitisme het hoofd te bieden. De bijeenkomst werd ondersteund het Joodse Maatschappelijk Welzijn (JMW) en het CIDI.

Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober is het antisemitisme in Nederland fors toegenomen. Er leven hierover grote zorgen in de Joodse gemeenschap in Nederland. Afgelopen tijd spraken NCAB en JPN hierover bij verschillende fysieke bijeenkomsten. Om het voor meer leden van de Joodse gemeenschap op een laagdrempelige manier mogelijk te maken om zich te informeren en vragen te stellen is een online bijeenkomst georganiseerd. Vanwege de grote belangstelling zullen in de toekomst vaker dit soort (online) bijeenkomsten georganiseerd worden.

Wees waakzaam maar vier het Joodse leven

In zijn inleiding schetste Verdoner kort de actuele dynamiek rond antisemitisme. Joden ervaren sinds de aanval van Hamas veel meer antisemitisme, op de werkvloer, op school op bij een vereniging. Oude antisemitische beelden worden opnieuw van stal gehaald. Sociale media wakkeren het antisemitisme aan. Verdoner riep aanwezigen op om waakzaam te zijn, melding te doen van antisemitisme én om het Joodse leven te blijven leven.

Aangifte is nodig voor vervolging

De politie heeft verschillende informele medewerkersnetwerken om expertise over een bepaald thema binnen het korps te vergroten. In het Joods Politie Netwerk werken agenten met affiniteit met het Jodendom samen om kennis over de Joodse gemeenschap en over antisemitisme te delen met collega’s, vertelde Marcel de Weerd. Hij ging dieper in op het verschil tussen een melding en een aangifte. Alleen een aangifte bij de politie kan tot strafrechtelijke vervolging leiden. Aangifte moet altijd fysiek, op het bureau. Als de aangever vindt dat er sprake is van antisemitisme, is de politie verplicht om de aangifte aan te nemen, is afgesproken. Het Openbaar Ministerie beoordeelt vervolgens of vervolging mogelijk is.