Reactie NCAB op antisemitismecijfers OM en Politie: “Verharding antisemitisme. Het blijft niet meer bij woorden alleen”

De politie registreerde in 2023 880 gevallen van antisemitisme, tegen 549 het jaar daarvoor, blijkt uit nieuwe cijfers. Daarbinnen nam het aantal gevallen van antisemitisme waarbij sprake was van geweld of bedreiging toe. In 2023 registreerde de politie 43 gevallen van gewelddadig antisemitisme, tegen 28 in 2022. In 80 van de door de politie geregistreerde gevallen ging het antisemitisme gepaard met bedreiging, tegen 54 in 2022.  Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB): “We zien behalve een toename ook verharding van het antisemitisme. Het blijft niet meer bij woorden alleen. Dat is buitengewoon zorgelijk.”

Het OM registreerde in 2023 bij 181 discriminatiefeiten de discriminatiegrond antisemitisme, ten opzichte van 94 feiten in 2022. Verhoudingsgewijs hebben veel van de door het OM geregistreerde discriminatiefeiten antisemitisme als grondslag. Bovendien neemt dit aandeel toe. Van het totaal aantal van 535 discriminatiefeiten die het OM in 2023 registreerde, betrof een derde antisemitisme. Van het aantal specifieke discriminatiefeiten ging het aandeel antisemitisme zelfs omhoog van 39% in 2022 naar 48% in 2023. Terwijl slechts 0,3% van de Nederlandse bevolking Joods is. De kans dat een Joods iemand met antisemitisme te maken krijgt, is daarmee buitenproportioneel groot.

Meld.Online Discriminatie ontving in 2023 114 meldingen van antisemitisme, tegen 16 het jaar ervoor. Dat is 24% van het totaal aantal meldingen bij dit meldpunt. Eerder lieten antisemitismecijfers van discriminatie.nl en CIDI ook een stijging zien.

Verdoner: “Deze cijfers zijn een wake-up call voor mensen die nu nog denken dat het wel meevalt met de toename van antisemitisme.”

Pakkans omhoog, meer aandacht op school

Wat Verdoner betreft moet de pakkans bij antisemitisme omhoog. “Mensen, die zich schuldig maken aan antisemitisme, denken wel twee keer na als de kans groot is dat ze bestraft worden.” Ook is preventie en daarmee onderwijs van groot belang. “Antisemitisme en de Holocaust verdienen meer aandacht in de klas en we moeten zorgen dat die lessen beter beklijven, bijvoorbeeld door mogelijk te maken dat iedere scholier tenminste één keer een herinneringscentrum kan bezoeken.” Aldus Verdoner.

Joods leven als tegengif tegen antisemitisme

Daarnaast pleit de NCAB voor meer aandacht voor Joods leven. “Joden zijn een kleine minderheid in Nederland. De kans dat je een Joods iemand tegenkomt is gering. Echter, onbekend maakt onbemind. Het vergroten van de kennis over Joden, bij jong en oud, is een tegengif voor antisemitisme.

Maatregelen uit Werkplan snel uitvoeren

De NCAB werkt op basis van het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025. Hierin spelen onder andere het bestrijden van online antisemitisme en het koesteren Joods leven een grote rol. Een aantal maatregelen uit het werkplan is reeds in gang gezet. Verdoner pleit ervoor om alle maatregelen uit het werkplan zo snel mogelijk te realiseren.